Praca na odległość - zdalny pulpit

  Praca na odległość oparta jest na Zdalnym pulpicie - jest to funkcja systemów operacyjnych Windows. Aby można było pracować na odległość trzeba spełnić poniższe wymagania.
 1. Serwer :
  1. Z systemem operacyjnym serii Windows Serwer (minimum 2003).
  2. Posiadać odpowiednią licencję na połączenia zdalne. Np. Seria R2 Windows Serwer dopuszcza do pracy 15 komputerów w sieci lokalnej w tym 2 na prawach administratora do pracy zdalnej.
  3. Serwer musi być podłączony do internetu. Internet musi być oparty na usłudze DSL i posiadać stałe IP.
   Neostrada i podobne usługi się do tego nie nadają ponieważ nie mają stałego IP.
  4. Serwer trzeba skonfigurować do pracy zdalnej tj. uruchomić usługi pulpitu zdalnego oraz odpowiednia skonfigurować router.
  5. Zalecamy też uruchomić usługę serwera FTP.
 2. Stacje robocze
   Komputery, na których będzie realizowana praca na odległość muszą :
  1. Posiadać system operacyjny z serii Professional. Te systemy operacyjne mają standardowo dostępną usługę Zdalny pulpit. W przypadku kiedy Windows jest z serii Home trzeba dokupić licencję na Zdalny pulpit.
  2. Być podłączone do internetu. W tym przypadku wystarczy jakakolwiek usługa np. Neostrada.

 
  Zasady pracy poprzez Zdalny pulpit opisane są w artykule Praca zdalna
  Prosimy także o zapoznanie się z artykułem Zalecenia - wyposażenie dodatkowe

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów