Prowadzenie kasy

 1. Prowadzenie wielu kas w złotówkach i walutach obcych. Definiowalne dokumenty kasowe. Współpraca ze Sprzedażą i FK.

  1. Prowadzenie wielu kas jednocześnie.
  2. Prowadzenie kas walutowych z możliwością wydruku raportu w złotych i walucie obcej.
  3. Każdy dokument kasowy może zawierać od jednej do pięciu pozycji.
  4. Współpraca ze Sprzedażą. Przejmowanie do kwitu KP danych z faktury płatnej gotówką.
  5. Dostosowanie wzoru graficznego dokumentu kasowego i jego zawartości informacyjnej do potrzeb firmy (lub stworzenie nowego dokumentu).
  6. Współpraca z FK. Dekretacja raportów kasowych do FK.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów