Drukowanie w formacie tekstowym

 1. Co można drukować tekstowo z programów PI Rol-Tech?
  1. W formacie TXT można drukować:
  2. zestawienia użytkowe (zestawienie obrotów i sald z FK, zestawienie z Płac, Sprzedaży, itd.),
  3. dokumenty źródłowe (faktury, dokumenty magazynowe, itd.).
 2. Co trzeba zrobić aby wykonać wydruk w formacie TXT
  1. Na komputerze gdzie wykonywany jest wydruk należy zainstalować drukarkę tekstową.
  2. Ustawione są parametry operatora dotyczące drukowania. Ustala się je w module Administracja menu Operatorzy. W zakładce Drukowanie dla grupy właściwości 'Drukarki' wskazana jest domyślna drukarka tekstowa, która pojawi się przy wykonaniu wydruku przez bieżącego operatora. W bloku Postać i wygląd wydruku w polu Domyślna postać wydruku należy wskazać: tekstowa. W bloku Rozszerzenia nazwy pliku dla Pliki tekstowe należy wpisać TXT.
 3. Wykonanie wydruku tekstowego
   Przy drukowaniu pojawia się okno, w którym dokonujemy wyboru w jakiej postaci chcemy wykonać to zestawienie (graficznej, tekstowej, XLS, XML, PDF). Należy wybrać zakładkę Drukarka. W polu Nazwa zgłasza się domyślna drukarka tekstowa operatora. Wyświetla się strona kodowa drukowania polskich znaków. Jeśli trzeba można wskazać inną drukarkę tekstową. W polu Orientacja zgłaszany jest domyślny układ wydruku formatu A4. Można zawęzić przedział stron do wydruku. Ilość kopii równa 1 oznacza wydruk w jednym egzemplarzu. Pojawią się dwa przyciski:
  1. Drukuj - wykonany zostanie wydruk i program powróci do funkcji, z której zostało wywołane drukowanie.
  2. Przeglądaj - wydruk zostanie wykonany tylko na ekran do przeglądania. W oknie Przeglądanie wydruku można zmienić skalę do przeglądania wydruku, przejść do wybranej strony, wyszukać ciąg znaków lub wykonać ten wydruk na papier.
 4. Co można zrobić z wydrukiem wykonanym do pliku tekstowego?
   Zarządzanie tymi wydrukami jest łatwe. Można do nich sięgać z każdego miejsca w programie  (naciskając klawisz F4 lub w menu Inne wybierając Wydruki na dysku). Zgłasza się menadżer wydruków. W polu Postać można przełączyć się na wydruki. W polu Kolejność zmienić ich porządek. Inne operacje dostępne są po wybraniu przycisku:
  1. Przeglądaj uruchamia edytor (i dalsza praca na wydruku odbywa się w edytorze ).
  2. Zapisz jako umożliwia utworzenie kopii wydruku w wybranej lokalizacji.
  3. Usuń usuwa wydruk TXT z dysku.
  4. Drukuj uruchamia drukowanie.
 5. Drukowanie w trybie tekstowym poprzez  Zdalny pulpit
   Jeżeli Użytkownik pracuje poprzez Zdalny pulpit to bezpośrednie drukowanie jest możliwe po spełnieniu kilku warunków. Drukarka jest odpowiednio skonfigurowana do pracy zdalnej i w opcji pulpitu zdalnego jest wskazanie użycia drukarek podczas sesji zdalnej.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów