Sprawozdania urzędowe

  Obsługa sprawozdawczości urzędowej odbywa się w module FK. Przyjęto takie rozwiązania, aby wypełnianie dokumentów uczynić jak najprostszym. Użytkownik otrzymuje gotowe wzory sprawozdań. Dla każdego rodzaju sprawozdania określa się sposób pobierania danych i w chwili określonej przez Użytkownika program pobierze dane. Obsługiwane są następujące sprawozdania:

  1. F-01.
  2. Deklaracja VAT -7.
  3. Bilans
  4. Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny i porównawczy)
  5. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia i pośrednia)

  Zawartość informacyjna formularzy odpowiada urzędowej formie. Szata graficzna jest naszego wzoru zapewnia wygodę obsługi, czytelność i przejrzystość formularzy. Jeżeli z jakiś powodów w formularzach konieczne są zmiany, to można wykonać wydruk w postaci arkusza kalkulacyjnego i w nim dokonać niezbędnych poprawek.

  1. Dokumenty do pobrania w postaci PDF.
    Poniżej znajdują się artykuły dotyczące niniejszego artykułu w postaci plików PDF (obsługiwane przez program Akrobat Reader).
    Pliki te można pobierać (przycisk Pobierz) lub przeglądać (przycisk Przeglądaj).
    1Obsługa sprawozdań urzędowych (Bilans, F-01, VAT-7), zestawienia z modułów RTPobierzPrzeglądaj
    2Wszystkie dokumenty PDFPobierz 
     W arytkule Wszystkie arktykuły w postaci PDF znajdują wszystkie artykuly (do pobrania lub przeglądania) umieszczone na niniejszej stronie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów