Zestawienia w poszczególnych modułach

  W poszczególnych modułach znajdują się zestawienia, które mogą posłużyć do analiz. W niektórych modułach istnieje możliwość samodzielnego zdefiniowania zestawień.

  1. FK
   1. Dostępne są zestawienia w złotych, walucie, ilości w pierwszej lub drugiej jednostce miary.
   2. Obroty i salda W programie funkcjonuje szereg zestawień obrotów i sald. Zestawienia spełniają wymogi Ustawy o rachunkowości. Można je drukować dla kont syntetycznych lub kont analitycznych zarówno wszystkich, jak i spełniających określone warunki poprzez zadanie szeregu warunków precyzyjnie określających zawartość informacyjną wydruku. W zależności od potrzeb informacyjnych dzielą się na: skrócone, pełne i analityczne.
   3. Zestawienia z kartotek zawierają sumy miesięczne obrotów i sald oraz wyszczególnienie dekretów, które się na te sumy składają. Można je drukować w wielu układach i na różnych poziomach (np. syntetyka na poziomie przedsiębiorstwa, analityka zadanego poziomu). Można też stosować filtry dla rodzaju dokumentów księgowych (np. tylko faktury własne lub tylko faktury obce).
  2. Rozrachunki
   1. Stan rozliczeń na wybrany dzień.
   2. Podział na dni zaległości. Należności odbiorcy mogą być podzielone na dni zaległości (wiekowane). Wiekowanie prowadzi się w dniach, np. od 0 do 30, od 31 do 60, przedziały dni ustala Użytkownik.
   3. Ranking. Dane na zestawieniu mogą być uszeregowane rosnąco lub malejąco według określonej kolumny, np. kontrahenci o najwyższym zadłużeniu całkowitym.
   4. Grupowanie ( reszta) Grupowanie zwiększa czytelność wydruku i ułatwia jego analizowanie. Przy określeniu progu zaległości kontrahenta np. od 200 zł, kontrahenci o niższym zadłużeniu będą zbijani do jednego wiersza Pozostali.
   5. Ułatwienia przy korespondencji seryjnej. Przed wysyłką wezwań, potwierdzeń sald lub not odsetkowych można utworzyć na określony dzień listę kontrahentów z danymi z dokumentów. Po weryfikacji listy przez osobę decyzyjną można ją zaktualizować i wydrukować seryjnie dokumenty.
   6. Szczególnie pomocne mogą być zestawienia definiowalne, których zawartość informacyjna określana jest przez Użytkownika, bez potrzeby ingerencji informatyka. Przykład ekranu z definiowania zestawienia w formie rankingu zawiera opis Rozrachunki).
  3. Sprzedaż i Magazyn
    Z zestawień Sprzedaży można uzyskać informacje ile i jakich asortymentów sprzedano poszczególnym kontrahentom za wybrany okres. W zestawieniach Magazynu ujęty jest cały obrót magazynowy – czyli stany i obroty poszczególnych magazynu. Tu również jak w Rozrachunkach pomocne mogą być zestawienia definiowalne budowane bez pomocy informatyka.
  4. Środki trwałe
    Użytkownik korzysta z gotowych zestawień definiowalnych:
   1. stanowych lub stanowo- obrotowych
   2. na wybrany miesiąc lub narastająco,
   3. analitycznych lub syntetycznych z podziałem na grupy KST, grupy i oddziały, miejsca użytkowania lub materialnie odpowiedzialnych.
   4. Oprócz tego dostępne jest zestawienie różnic inwentaryzacyjnych i rozliczenia inwentaryzacji środków trwałych, zestawienia naliczeń na konta finansowe.
  5. Dokumenty do pobrania w postaci PDF.
    Poniżej znajdują się artykuły dotyczące niniejszego artykułu w postaci plików PDF (obsługiwane przez program Akrobat Reader).
    Pliki te można pobierać (przycisk Pobierz) lub przeglądać (przycisk Przeglądaj).
    1Sprawozdania, analizylizy wewnętrzne, zestawienia w modułach RTPobierzPrzeglądaj
    2Wszystkie dokumenty PDFPobierz 
     W arytkule Wszystkie arktykuły w postaci PDF znajdują wszystkie artykuly (do pobrania lub przeglądania) umieszczone na niniejszej stronie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów