Waluta

Programy są dostosowane do obsługi walut. Można zdefiniować dowolną ilość walut. Każdy moduł ma funkcje obsługujące waluty jednocześnie z wartościami w PLN. Funkcje te nie są aktywne, gdy ich używanie nie zostało włączone. Jeżeli w przedsiębiorstwie nie używa się walut funkcje te są po prostu niewidoczne - Użytkownicy nic nie muszą konfigurować, pola danych związane z walutami też są niewidoczne. 

 1. Moduł Sprzedaż
  1. Cenniki mogą być prowadzone w walutach - każdą pozycja cennika (asortyment) można prowadzić w innej walucie.
  2. Wystawianie faktury w walucie obcej, można też zdefiniować tym języku opisy na fakturze.
 2. Moduł Kasa
   Można prowadzić dowolną ilość kas w walutach obcych. Oczywiście podstawą są wartości w PLN. Raporty można drukować jako walutowe, złotówkowe lub z obiema wartościami.
 3. Moduł FK
  1. Każde konto może mieć ewidencję w walucie (oczywiście w PLN również)
  2. Program może wykonać import wyciągów bankowych z elektronicznych systemów bankowych. Formatów wyciągów z różnych banków jest bardzo dużo. Wyciągi te są dekretowane automatycznie w oparciu o konta finansowe i dane kontrahentów (rachunki bankowe kontrahenta). Jeżeli wyciąg w postaci elektronicznej nie jest obsługiwany przez nasz program to prosimy Firmę o udostępnienie dwóch wyciągów bankowych w postaci elektronicznej (pliki) i wówczas zobowiązujemy się, że w ciągu miesiąca umożliwimy import wyciągu w tym formacie do modułu FK. FUNKCJĘ TAKĄ WYKONUJEMY BEZPŁATNIE.
  3. W czasie wprowadzania dekretów program może wycenić własne zapłaty w walucie obcej i stworzyć dekrety (waluta+PLN).
  4. Wszystkie zestawienia można wykonać w złotych i walucie.
 4. Moduł Dekretacja
   Każdy dokument zawierający wartości w walucie może zostać zadekretowany z uwzględnieniem tych wartości. Np. Jeśli konta FK mają zadeklarowane, że są walutowe to przy dekretowaniu faktury wystawionej w walucie wartości w walucie zostaną wprowadzone do dekretów o ile tak zostaną ustawione parametry dekretacji.
 5. Moduł Rozrachunki
  1. Rozliczanie kontrahentów w złotych i walucie
  2. Automatycznie wyliczane różnic kursowych - program wykrywa różnice kursowe i tworzy dowody księgowe dla tych różnic w module FK.
  3. Zestawienia rozrachunkowe można wykonać dla wybranej waluty obcej.
 6. Dokumenty do pobrania w postaci PDF.
   Poniżej znajdują się artykuły dotyczące niniejszego artykułu w postaci plików PDF (obsługiwane przez program Akrobat Reader).
   Pliki te można pobierać (przycisk Pobierz) lub przeglądać (przycisk Przeglądaj).
   1Walutowość, pełny rozrachunek walutowy - rozwiązania PI Rol-TechPobierzPrzeglądaj
   2Wszystkie dokumenty PDFPobierz 
    W arytkule Wszystkie arktykuły w postaci PDF znajdują wszystkie artykuly (do pobrania lub przeglądania) umieszczone na niniejszej stronie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów