Tworzenie i wysyłanie deklaracji PIT za 2018 rok

  Ten artykuł opisuje niektóre
 1. Zmiany
   Od 1 stycznia 2019 roku obowiązują następujące wzory deklaracji PIT
  1. PIT-11 - wersja 24.
  2. PIT-4R - wersja 8.
   Została również zmieniona komunikacja z UBD (Uniwersalna Bramka Dokumentów), na którą wysyłane są deklaracje.
   Powyższe zmiany są uwzględnione w programie Płace wersji 3.02 (konieczny jest zakup aktualizacji).
 2. PIT-11
  1. Przy tworzeniu tych deklaracji należy szczególną uwagę zwrócić na poprawność danych pracowników. Dotyczy to zwłaszcza pracowników zagranicznych (sekcja C. PIT-11). Każdy pracownik zagraniczny (nierezydent) musi mieć numer NIP nadany przez właściwy Urząd Skarbowy.
  2. Ponieważ przy sprawdzaniu PIT-11Z (zbiorczy dla całego przedsiębiorstwa) serwery nie podają, którego pracownika dotyczą podane błędy, najlepiej jest najpierw stworzyć PIT-y dla każdego pracownika osobno. Wtedy pokazane zostanie, którzy pracownicy mają błędne dane (oznaczone jest to czerwonym znakiem X na liście tworzonych deklaracji). Kiedy nie będzie błędów można utworzyć PIT-11Z.
  3. W podpisie elektronicznym należy zmienić ustawienia tzw. Funkcji skrótu. Dotychczas był to SHA-1. Należy tę wartość ustawić na SHA-256. W przeciwnym razie bramka nie zweryfikuje dokumentów i zakomunikuje błąd w podpisie. Jak to ustawić opisane jest w dokumentacji oprogramowania do podpisu elektronicznego.
 3. PIT-4R
  1. Tworzenie i wysyłka tej deklaracji jest taka sama jak w roku ubiegłym. W programie jest jeszcze deklaracja w wersji 7, ale nie należy jej używać. Pojawiła się w grudniu 2018 roku, ale zawierała podstawowy błąd - nie było w niej rozliczenia PIT40 za rok 2017. Aktualnie ważna jest wersja 8.
  2. Pojawiła się wtyczka E-Deklaracje w wersji 6. Zalecamy ją zainstalować przed wysyłką deklaracji.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów