Sprawdzanie numerów VAT kontrahentów

  W wersji 2.xx.0300 (przy zakupie licencji 2.10) dodane zostały funkcje umożliwiające sprawdzenie danych kontrahenta oraz czy jest on czynnym podatnikiem VAT.
  Ponieważ sprawdzenie to wykonywane jest przez internet konieczne jest, aby komputer był do niego podłączony. Ważna jest również prędkość internetu. Serwisy, które są do tego wykorzystywane bywają czasem bardzo obciążone i ich czas reakcji może być długi. Parametr czasu oczekiwania na odpowiedź można ustawić w funkcji Administracja->Słowniki->Parametry zestawu. Zalecamy, aby parametr ten miał wartość minimum 20 sekund. Nie oznacza to, że sprawdzenie jednego numeru zajmie zawsze tyle czasu - jest to maksymalny czas na odpowiedź serwisu. Po tym czasie program stwierdzi tylko, że nie mógł się połączyć z serwisem.
 1. Program kontaktuje się z 3 serwisami
  1. Portal Podatkowy - serwis Ministerstwa Finansów (oznaczony w programie jako NIP-PL). Informuje jedynie, czy jest to czynny podatnik VAT na terytorium Polski).
  2. VIES - serwis Unii Europejskiej (oznaczony w programie jako NIP-UE). Informuje, czy jest to czynny podatnik VAT na terytorium Unii Europejskiej. Nie wszyscy podatnicy zarejestrowani w Polsce są tu uwzględnieni. Dodatkowo serwis podaje nazwę i adres przedsiębiorstwa.
  3. GUS - serwis Głównego Urzędu Statystycznego (oznaczony w programie jako GUS). Ten serwis nie podaje, czy podatnik jest czynnym podatnikiem VAT. Obejmuje jedynie przedsiębiorstwa zarejestrowane w Polsce i podaje ich szczegółowe dane : nazwa, adres oraz REGON.

  4. Serwisy MF i VIES (1 i2) nie wymagają żadnych formalności związanych z ich używaniem. Inaczej jest z serwisem GUS. Należy uzyskać klucz identyfikacyjny od GUS i wpisać go w funkcji Administracja->Słowniki->Parametry zestawu. Aby uzyskać ten klucz należy skontaktować się z GUS najlepiej za pomocą poczty elektronicznej na adres regon_bir@stat.gov.pl podając dane swojej firmy oraz teoretyczną ilość zapytań w miesiącu - najlepiej minimum 1000. Ilość ta nie ma raczej specjalnego znaczenia, prawdopodobnie chodzi o to, aby nie było to wykorzystanie do celów komercyjnych, np. dla hurtowego pobierania danych o przedsiębiorstwach. Otrzymany klucz trzeba wprowadzić w podany wyżej funkcji.

 2. Ustawienia dla sprawdzania numerów VAT
   Przed uruchomieniem funkcji należy ustawić parametry w funkcji Administracja->Słowniki->Parametry zestawu. Po aktualizacji oprogramowania funkcja ta jest niedostępna i trzeba wybranym operatorom nadać prawa do jej używania (Funkcja Administracja->Operatorzy).
   Do ustawienia są następujące parametry :
  1. Maksymalna ilość ostatnich wyników - ile wyników ostatnich sprawdzeń dla kontrahenta ma być przechowywane. Dozwolone wartości to od 5 do 100. Jeżeli ilość ta wynosi np. 20 a wywołujemy sprawdzenie 21 raz to najstarszy wpis zostanie skasowany, z nowy zapisany.
  2. Pamiętaj tylko pozytywne wyniki - gdy opcja ta jest załączona zapisywane są tylko wyniki pozytywne (kiedy kontrahent jest czynnym podatnikiem). Kiedy opcja jest wyłączona zapamiętywane są wszystkie wyniki.
  3. Klucz do połączeń z GUS - klucz do połączeń z serwisem GUS.
  4. Czas odpowiedzi internetu (timeout)- czas, po którym program stwierdzi, że połączenie z serwisem się nie udało.

 3. Jak to działa ? - Sprawdzenie można wykonać na kilka sposobów.
  1. W Kartotece kontrahentów.
  2. Przy wprowadzeniu lub przeglądaniu numeru kontrahenta w następujących funkcjach :
   1. FK : Dziennik->Wprowadzanie dowodów, Dziennik->Przeglądanie dziennika, Dziennik->Bilans otwarcia, VAT->Przeglądanie/edycja.
   2. Sprzedaż : Dokumenty->Wprowadzanie , Dokumenty->Przeglądanie.
   3. Magazyn : Dokumenty->Rejestracja dokumentów, Dokumenty->Dziennik->Przeglądanie.
   4. Kasa : Edycja dokumentów kasowych.
  3. Przy tworzeniu pliku JPK-VAT

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów