RT - Opis programuRT - Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem. Składa się z następujących modułów:


Wszystkie moduły pracują na wspólnych danych. Programy przetwarzają dokumenty przekształcając jeden w drugi, np. przyjmujemy zamówienie, przy jego realizacji powstaje dokument magazynowy będący podstawą do wystawienia faktury, która z kolei jest dekretowana i księgowana. Program obsługuje dane, które są systematyzowane latami (komplet informacji przechowywany jest w jednym zestawie danych / folderze). Oczywiście jest zapewniony dostęp do wszystkich lat, niemniej na bieżąco pracuje się z jednym okresem obrachunkowym (rokiem). Z tym pakietem współpracują inne programy: ST, Płace, Analizy XLS, które przechowują dane w sposób ciągły (wiele lat w jednym zestawie danych)

 1. Wielooddziałowość
   Obsługa firmy o rozbudowanej strukturze organizacyjnej z oddziałami, wydziałami, punktami handlowymi (oddalonymi od siedziby firmy lub skupionymi w jednym miejscu). Każdy wydział może być traktowany jako samofinansujący się. Wiele zestawień do analizy kosztów, sprzedaży, dochodów oddziału i całej firmy.
 2. Praca w trybie terminalowym (na odległość)
   Tanie koszty rozwiązań informatycznych do pracy w trybie terminalowym dla filii, punktu sprzedaży, mobilnych handlowców. Wymagany jest Windows Serwer 2000 lub wyższe wersje.
 3. Struktura organizacyjna a plan kont
   Możliwe prowadzenie planu kont na poziomie firmy lub jednostek organizacyjnych. Można stworzyć plan kont dla każdej jednostki a na poziomie firmy na odpowiednich kontach uzyskać sumy jednostek.
 4. Definiowalne dokumenty źródłowe do druku
   System dostarcza gotowe wzory wielu dokumentów (Wz, KP, faktura walutowa, itd.). Można zmieniać ich zawartość informacyjną, wstawiać logo lub tworzyć nowe dokumenty.
 5. Zarządzanie obiegiem dokumentów
   Można określać sposób zachowania i powiązań pomiędzy dokumentami w Systemie. Powiązania powstają i są zapamiętywane kiedy kolejny rodzaj dokumentu powstaje z przekształcenia poprzedniego. Np. zamówienie odbiorcy można przekształcać w dokumenty WZ a następnie fakturę. Faktura może być częściowo płatna gotówką a częściowo przelewem. Wówczas jest przejmowana do częściowego rozliczenia w Kasie a pozostałość rozliczona zapłatą przejętą z elektronicznego przelewu bankowego.
 6. Wydruki w 5 postaciach, w tym do Excela, OpenOffice, PDF
  1. Zestawienie można drukować na papier, ekran, na dysk twardy do pliku tekstowego (TXT), arkusza Excela (XLS), pliku XML obsługiwanego przez bezpłatny pakiet OpenOffice ( we. 3.1.1. lub wyższe).
  2. Obsługiwane są drukarki graficzne (atramentowe lub laserowe) oraz igłowe. Użytkownik może ustawić własne właściwości wydruku dla domyślnej drukarki.
  3. Wydruki bezpośrednio do arkusza Excela (XLS). Użytkownik otrzymuje gotowy, sformatowany arkusz z danymi do przeglądania na ekranie lub zapisu na dysk. Do Excela można drukować wszystkie zestawienia dostępne w Systemie oraz sprawozdania urzędowe. Rozwiązanie to ułatwia prowadzenie wszelkiego typu analiz w Firmie.
  4. Wydruk do pliku XML w standardzie Excel 2003. Jeśli Użytkownik nie posiada dostępu do Excela wydruk do pliku XML umożliwia jego dalszą obróbkę z miejsca z dostępem do Excela. Przy dostępie do darmowego pakietu OpenOffice plik XML jest obsługiwany w postaci arkuszy OpenOffice.
   Wydruki zapisane na dysku twardym można przeglądać na ekranie, drukować na papier lub zapisać w innym miejscu.
 7. Skróty klawiszowe - praca z klawiaturą
   Szybkie i łatwe operowanie na danych. Szczególny nacisk położono na wprowadzanie dokumentów. Dowody księgowe, faktury, itd. można wprowadzać bez użycia myszki.
 8. Sprawozdania urzędowe
   Obsługa bilansu, rachunku zysków i strat, rachunku przepływów pieniężnych, F-01, Deklaracji VAT-7. Drukowanie na oryginalnym formularzu z urzędu lub wykonanym przez moduł FK. Zapis sprawozdań do arkuszy Excela udostępnia dane do dalszych analiz w księgowości zarządczej firmy.
 9. Księgowość zarządcza, zestawienia definiowalne
   Dostępne zestawienia użytkowe oraz gotowe definiowalne zestawienia specjalizowane. Można wykonać ranking kontrahentów uszeregowanych od największej zaległości do najmniejszej (malejący) lub odwrotnie. Dla wybranych kolumn zestawienia można określić kwoty minimum. W analizie rozrachunków dostępne tzw. listy wiekowe.
 10. Przeglądanie danych
   Każda wprowadzona informacja jest dostępna do przeglądania bez konieczności wydruku. Wygodne przeglądanie. Np. przeglądając dziennik w FK przy pomocy jednego klawisza można odwołać się poprzez dekret do kartoteki gdzie został zaksięgowany i odwrotnie.
 11. Bezpieczeństwo, prawa dostępu do danych
   Kilka poziomów zabezpieczeń. Stosujemy najnowocześniejsze rozwiązania szyfrowania danych typu CryptoAPI firmy Microsoft. Użytkownikom Systemu można nadać prawa dostępu:
  1. do danych wybranych firm, a w ramach firmy wybranych okresów obrachunkowych,
  2. do określonego modułu oraz prawa wykonania funkcji w ramach modułu,
  3. do wprowadzania i aktualizacji danych lub tylko ich odczytu (bez możliwości wprowadzania zmian).
 12. Wymagania sprzętowe
   Praca w dowolnej sieci, która akceptuje stacje robocze z 32- bitowym lub 64-bitowym systemem Windows.>
 13. Wdrożenie
   W małej firmie wystarczy od 2 do 3 dni. W większej firmie standardowa instalacja Systemu na kilkunastu stanowiskach roboczych trwa parę godzin. Jeśli nie jest zmieniany sposób organizacji i przepływu informacji w firmie wdrożenie wszystkich modułów Systemu RT zajmuje od 6 – 10 dni. W trakcie wdrożenia jak i po zakończeniu każda firma korzysta z bezpłatnego wsparcia drogą telefoniczną lub przez e-mail.
 14. Obsługa wielu firm
   W jednej instalacji Systemu RT można przetwarzać dane wielu firm.
 15. Dokumenty do pobrania w postaci PDF.
   Poniżej znajdują się artykuły dotyczące niniejszego artykułu w postaci plików PDF (obsługiwane przez program Akrobat Reader).
   Pliki te można pobierać (przycisk Pobierz) lub przeglądać (przycisk Przeglądaj).
   1Koszty wydziałowe - techniczna realizacja podziału kosztów na poszczególne produkcjePobierzPrzeglądaj
   2System Zarządzania Firmą RT - ulotka (opis skrócony)PobierzPrzeglądaj
   3Wszystkie dokumenty PDFPobierz 
    W arytkule Wszystkie arktykuły w postaci PDF znajdują wszystkie artykuly (do pobrania lub przeglądania) umieszczone na niniejszej stronie.

Co robimy

Zajmujemy się tworzeniem i wdrażaniem systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i administrowanie małym i średnim przedsiębiorstwem.

Od 28 lat współpracujemy z firmami branży przemysłowej, rolniczej, przetwórstwa rolnego i jednostkami budżetowymi. Użytkownicy naszych produktów cenią ich bogatą funkcjonalność i przyjazną obsługę.


Posiadamy wieloletnie doświadczenie i praktykę w opracowywaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

Dzięki temu programy zyskały wiele specyficznych i nietypowych rozwiązań stosowanych w procesach biznesowych firm o różnym profilu działalności.

Jeśli następuje rozwój przedsiębiorstwa lub zmiany organizacyjne w łatwy sposób można zmieniać obieg dokumentów i przepływ informacji.

Oprogramowanie

Tworzymy oprogramowanie realizujące potrzeby klientów. Możemy je modyfikować według wskazań naszych Użytkowników.

więcej ...


Analiza potrzeb

Analizujemy potrzeby klienta w celu zastosowania optymalnych rozwiązań biorąc po uwagę koszty, czas wdrożenia, posiadany sprzęt, możliwości pozyskania danych itp.

więcej ...


Wdrożenia

Wdrażamy programy począwszy od przejęcia danych z innych systemów aż do momentu, kiedy Użytkownik może samodzielnie pracować w programach

więcej ...


Pomoc

Przez cały czas służymy pomocą w rozwiązywaniu problemów związanych z użytkowaniem programów, komputerów oraz systemów operacyjnych

więcej ...

Niektóre cechy programów